Werkwijze

Een goed begin is het halve werk. Voor de aanvang van ieder project brengen we eerst uw wensen en eisen in kaart. En die van uw klanten. Door ons een goed beeld van de situatie te vormen, sluiten we naadloos op u aan. We worden letterlijk een verlengstuk van uw bedrijf. De onderlinge communicatie staat hierbij centraal. Door slimme stappen te zetten en gebruik te maken van de Agile methodiek, realiseren we keer op keer snelle en concrete resultaten.

Hallo, wij zijn __________

Hoi, wij zijn WOXOW.

Ieder project begint met samenwerken. We stellen doelen op voor de komende weken en houden regelmatig overleg. We stemmen continu op elkaar af en we spelen direct in op veranderingen. Zo zorgen we ervoor dat we voortdurend op één lijn zitten.

We leren u kennen

Samenwerking staat voorop

DeveloperProjectOwner(You)SystemAnalystQualityAssuranceProject Manager

Korte lijnen

Het onderlinge contact is van groot belang voor een succesvol resultaat. We houden u gedurende het project op de hoogte van de ontwikkelingen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Toegewijde projectmanager

Voor ieder project werken we met een toegewijde projectmanager. De projectmanager onderhoudt het contact met u en houdt het project op de rails.

Partners vanaf het begin

Een geweldige samenwerking leidt tot een geweldig resultaat. Uw feedback is van groot belang en helpt ons om uw uitdagingen te begrijpen en tijdig aanpassingen door te voeren. We blijven voortdurend in gesprek en bespreken regelmatig belemmeringen, zodat we ze voor u kunnen oplossen. Dankzij de Agile methodiek kunnen we u, aan het einde van het project, het product bieden dat u voor ogen had en nodig heeft. Dát is de kracht van onze samenwerking.

Brilliant Move

Network of sensors and NFC tags, that tracks all activity within the gym, helping users achieve their goals by effortlessly documenting their workouts and ‘gamifying’ the gym experience.

Project RetrospectiveExtended Check-insResearchExecutionDesignDaily Check-insProject Kickoff

Een adaptieve aanpak

Transparant proces gemaakt voor vooruitgang

Overzichtelijke planning

We delen elk project op in korte, overzichtelijke periodes. Elke periode leidt tot een concreet resultaat, waardoor we kunnen zien of we op de goede weg zitten.

Obstakels zijn uitdagingen

Voor ons bestaan obstakels niet. Omdat we vanaf het begin slimme stappen zetten en continu evalueren, kunnen we op elk probleem inspelen.

Voortdurende controle

Tijdens de ontwikkelingsfase van ieder project controleren we voortdurend de voortgang van het product, zodat we blijven leren én beter worden.

Een proces dat werkt

Ieder project is uniek en vraagt om een passende aanpak. Om uw doelen zo efficiënt mogelijk te bereiken, maken we daarom gebruik van een bewezen proces dat ons helpt om met onverwachte wendingen om te gaan. Regelmatige besprekingen, zowel in het team als met u, zorgen ervoor dat we direct in kunnen spelen op veranderingen. Zo blijven we vooruitgang boeken.

Klaar voor de start?
We helpen u graag.

PROJECT PLANNER